Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Prima atestare documentară oficială a satului Șurănești (Șurinești) o găsim la 11 februarie 1400 într-un document de la începutul domniei lui Alexandru cel Bun, prin care domnitorul întareste dreptul de proprietate a unui oarecare Dan vameșul asupra a sase sate.

6908 Februarie 11 (1400). Alexandru Vodă întărește lui Dan vameșul stăpânirea a 6 sate într-un hotar: Șurineștii, Todereștii, Șerboteștii, Lețcanii și Iacobeștii (unde a trăit Iacob al Orbului). Se dau și hotarele acestor 6 sate.

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Documentul care face referire la acest act domnesc din timpul lui Alexandru cel Bun l-am gasit in cartea  DOCUMENTE MOLDOVENEȘTI înainte de ȘTEFAN CEL MARE, publicate de Mihai Costăchescu, profesor la Liceul National din Iași. Iată cum sună și traducerea acestui document din scrierea chirilică / slavonă:

“Traducere – Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, Domn al Țării Moldovii, cunoscut facem și cu această carte a noastră tuturor cari vor cauta spre dânsa sau o vor auzi citindu-se, că am dat și am miluit pe sluga noastră, credinciosul boer Dan Vameșul, din a noastră dreaptp ocină și moșii, pentru buna slujbă ce ne-a făcut.

Noi am văzut credința lui dreaptă <și> l-am miluit, cu tot sfatul boerilor mari și credincioși, cu un loc de șese sate într-un hotar, anume locul Șurinești și Mânjeștii (n.r. actualul Ghergheleu) și Todireștii și Șerboteștii și Lățcanii și Iacobeștii, unde a trăit Iacob al Orbului, ca să fie miluit dela noi, precum este scris mai sus. Să i se înceapă hotarul mai din sus de Șurinești, la sfârșitul pârăului în pădure, la un păr, dela acest păr drept la răsărit, la sfârșitul pârăului, printre trei stejari, dela trei stejari drept la răsărit, prin dumbravă, câmp, pârău, în movila care se cheamă Movila Găunoasa, dela movilă la la vârful dealurilor, unde se despart apele, la marginea dumbrăvii, de cătră răsărit, a pârău, de aici pârăul la vale, pe unde se întâlnesc apele, pe unde trece drumul lui Stan Preuțescul, peste pârău, și iarăși de acolo drumul în jos, de cătră răsăritul apelor, unde stă Stan Preuțescul în apa Vasluiului, apoi apa Vasluiului, în vale până la Brebi, dela Brebi drept la apus, în Ruptură, de acolo drept la apus, peste câmp, în movila săpată, unde se întâlnește hotarul cu hotarul lui Feaer, de acolo drept la apus peste pârău, în capul rădiului lui Lațcu, apoi rădiul dealungul, în sus, până la râpa lui Dragsin, deacolo în sus, prin pădure, pănă la acelaș păr, unde s-a început.

Drept aceia i-am dela noi ocină, cum este scris mai sus, slugii noastre, credinciosului pan Dan Vameșul și cu tot venitul, lui și i-am făcut lui uric și copiilor lui și nepoților lui și strănepoților lui și răstrănepoților lui și întregului neam al lui, cine se va alege lor mai deaproape, nestricat niciodată în veac.

Și la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului, Noi Alecsandru Voevod și credința boierilor noștri și credința fratelui Domniei mele Jupan Bogdan, credința lui Dragoș Viteazul și a copiilor lui, credința lui Andriiaș și a copiilor lui, credința lui Ioaniș vornic și a fraților lui, credința lui Bârlă de la Hârlău și a copiilor lui, credința lui Duma vornic și a copiilor lui, credința lui Țiban și a copiilor lui, credința lui Horaeță Micul și a copiilor lui, credința lui Șandru dela Hotin și a copiilor lui și credința lui Horaeță visternicul și a copiilor lui, credința lui Tămaș stolnicul și a copiilor lui, credința lui Micu dela Molnița și  a copiilor lui, credința lui Bratu Strovici și a fraților lui, credința tuturor boerilor noștri.

Am poruncit slugii noastre lui Iațcu, să lege pecetea.

Iar după viața noastră, cine va fi Domn Țării noastre, din copiii noștri sau din a părinților noștri, ori pe cine Dumnezeu va alege să fie Domn în Țara noastră a Moldovii, acela să nu strice dania și întăritura noastră, ci să-i întărească și împuternicească, pentru că-i este dată ocină și moșie dela noi. Iar cine va strica acest uric și aceste semne să fie blăstămat de cei 318 părinți de la Nicheia și de toți sfinții.

În anul 6908 (n.r. 1400), luna Fevruarie (n.r. februarie) 11 zile.”

Observatii: Originalul pe pergament se păstrează în Biblioteca națională din Paris (C. C. Giurescu, Revue historique de sud-est europeen 2 (1925) p. 42, 50-51)

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Dan Vameșul nu este un boier de divan. De la dânsul își trage numele satul Dănești, din comuna cu același nume, județul Vaslui. Satul Dănești se află de asemenea lângă satele lui Dan Vameșul din 1400, sate arătate în uricul de mai sus.

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

“Șurineștii” este de fapt satul Șurănești, iar numele său provine nu de la niște șuri care s-ar fi aflat în jurul unor exploatări forestiere, așa cum greșit a afirmat C.Chiriță în “Dicționarul geografic al județului Vaslui” scria următoarele cu privire la originea numelui:

“Numirea satului este legendară.Se spune că într-o epocă îndepărtată pe locul acesta erau păduri seculare și când s-a pus în exploatare, la punctul ales de vamă, s-au construit mai multe șuri pentru adăpostul oamenilor și al vitelor care transportau lemnele.Împrejurul șurilor raza locului mărindu-se în proporție cu tăierea pădurii și locul fiind foarte roditor pentru cultura cerealelor, au început a se așeza mai mulți locuitori și mai cu seamă locuitori români de peste Prut, formând un mic sătișor numit La Șuri și apoi prin derivație Șurănești”.

Ipoteza este respinsă de I.Tanoviceanu ca nefondată în cadrul comunicării pe care a făcut-o la Academia Română(la 10 ianuarie 1903)când prezintă și actul datat la 11 februarie 1400.

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Numele satului Șurinești provine de la slavul “șurin” care înseamna cumnat. Mânjeștii și-au schimbat numele în Gherghelău, după un Gherghel. Vechea denumire a satului Gherghelău, Mânjești, este specificată și într-un document în actele Fereștilor, numele său provenind de la un anume Mânjea (un vechi nume folosit în Moldova). Satul Todirești, aflat în același hotar al Șurăneștilor, a dispărut. Numele ii vine de la un vechi Toader.

Șerboteștii este satul cu același nume și în prezent, din comuna Codăești, județul Vaslui. Numele său provine de la un vechi Șerbotă (Șerb+otă). Satul Lățcanii a dispărut. El exista încă în 12 Decembrie 1693.Iacobești de asemenea a dispărut sau și-a schimbat numele. Uricul spune că înainte de 1400 acolo a locuit Iacob al Orbului, de la care își avea numele satul. Hotarul lui Feaer este satul Ferești, din comuna Ferești, județul Vaslui. Satul este pomenit și în uricile lui Ștefan cel Mare, în 12 Ianuarie 1487 și în 15 octombrie 1491. Satul își are numele de la Feer, Feier sau Feir, ung. Feher, Albul.

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Râpa lui Dragsin ne timite la satul Drăcșani (Draxeni). Nu se cunoaște insă unde era satul lui Stan Preuțescul, al cărui drum mergea pe lângă hotarul lui Dan Vameșul și trecea peste pârăul Vaslui. Urmărind însă hotarul, care este foarte mare, pe o hartă dezvoltată, satul lui Stan Preuțescul pare a fi satul Popești, din comuna Miclești, județul Vaslui și care venea peste pâraul Vaslui.

Stan Preuțescul este  boier mare, cunoscut în documentele timpului. Apare în divan în uricul din 6917 (1409) 18 Noiembrie, în 6918 (1410) 15 Februarie, în 6919 (1411) 14 Aprilie. El este acelasi cu Stan Popovici, din 6923 (1415) 13 Aprilie. Stan Popovici era fiul unui preot, al unui popă și se pare ca acest popă este întemeietorul satului  Popești, de care a fost vorba mai sus.

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

Satul Suranesti este atestat documentar pentru prima data la 11 Februarie 1400!

 About The Author

descarca de aici Declaratia 200 precompletata cu detaliile Fundatiei Refresh pentru redirectionarea a 2% din impozit
büyükçekmece arçelik servisi, arçelik servisi büyükçekmece, arçelik büyükçekme servisibüyükçekmece arçelik servisi, arçelik servisi büyükçekmece, arçelik büyükçekme servisi Firmamız kaliteden asla taviz vermeden hizmetlerini en iyi şekilde yerinde ve zamanında vermektedir. Sizlerde hızlı ve yerinde hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçiniz. Kesintisiz ve kaliteli hizmetlerimizi vermekteyiz.">