Stabilirea dreptului de proprietate a unei suprafețe de pământ în Șurinești în timpul lui Gheorghe Duca (1682)

Domnitorul Gheorghe Duca (în documentul de mai jos Duca Vodă), desemnează niște oameni de încredere pentru a merge în satul Șurănești (Șurinești) și a lua cu ei câțiva săteni pentru a-i stabili dreptul de proprietate a unei femei numite Mărica Androniceasa și a-i arăta hotarele, limitele suprafeței în cauză.

Documentul este emis la Iași la 29 Aprilie 1682, iar însărcinarea/porunca domnitorului era adresată către Ion Iftode din Focșăști ( actualul sat Focșeasca, aflat în apropiere de Tăcuta și Mircești) și Strătulat din Mircești. Documentul este important și pentru că ne arată cum se desfășurau acele puneri în posesie a  suprafețelor de pământ în acele vremuri, fie că era vorba de moștenitori sau de noi proprietari.

“7190 April 29 (1682) Iași.

Cartea lui Duca Vodă cătră Ion Iftode și Stratulat să aleagă părțile de ocină ce are Mărica Androniceasa în Șurinești.

Duca Voevoda, bjiiu milostiiu gospodarz zemle Moldavscoi, i zemli Ucrainscoi. Scriem domniia mea la boiarinul nostru, la Ion vtori spatar, și la sulgile nostre la Iftodie den Focșăști, și la Strătulat den Mircești, dămuvă știri dacă veți vedia cartia domnii miali, să miargeți la Șurănești și să strângeți oameni buni megiași, de pen pregur, și să socotiți cu mare direptate să aleageți toată parte de ocină și de moșie a Măriei fiatei lui Andronic nepoata Agafiei, pre diriase ce are și precum or știe și oameni buni din vatra satului și den câmpu și den țarină și din tot locul, cu tot vinitul, și precum veți afla și veți aleage să puneți și siamne, despre alte părți, și să faceți mărturii de la voi, și de la acei oameni buni cu iscălituri să avem știre, ac(e)asta scriem.

u Ias lt 7190 Ap. 29

Sam gspdnz veleal

Miron vel log.                           + Nicu

Originalul hârtie, filă (Surete ms. XXVI, 45)”

Stabilirea dreptului de proprietate a unei suprafețe de pământ în Șurinești în timpul lui Gheorghe Duca

Stabilirea dreptului de proprietate a unei suprafețe de pământ în Șurinești în timpul lui Gheorghe Duca

Interesant este aici și faptul că denumirea originală a satului, aceea de Șurinești, apare un pic mai jos în același document ca fiind Șurănești. Acum nu este clar daca greșeala aparține celui care a scris documentul original în 1682 ori este o traducere greșită sau documentul nu s-a păstrat în condiții bune pentru a se distinge corect litera originală. Ambele ipoteze sunt la fel de plauzibile dar cert este ca ori din cauza unei greșeli de scriere ori a uneia de traducere, prin transformarea lui “i” în  “ă” s-a ajuns ca satul cunoscut până atunci sub denumirea de Șurinești să devină din acel moment Șurănești.

Stabilirea dreptului de proprietate a unei suprafețe de pământ în Șurinești în timpul lui Gheorghe Duca

Stabilirea dreptului de proprietate a unei suprafețe de pământ în Șurinești în timpul lui Gheorghe Duca

Gheorghe Duca este ctitorul mănăstirii Cetățuia, iar în nişa din partea sudică a pronaosului Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi se află mormântul său și al fiicei sale, Maria.

Gheorghe Duca pe o frescă la Mănăstirea Cetățuia

Gheorghe Duca pe o frescă la Mănăstirea CetățuiaAbout The Author

descarca de aici Declaratia 200 precompletata cu detaliile Fundatiei Refresh pentru redirectionarea a 2% din impozit
büyükçekmece arçelik servisi, arçelik servisi büyükçekmece, arçelik büyükçekme servisibüyükçekmece arçelik servisi, arçelik servisi büyükçekmece, arçelik büyükçekme servisi Firmamız kaliteden asla taviz vermeden hizmetlerini en iyi şekilde yerinde ve zamanında vermektedir. Sizlerde hızlı ve yerinde hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçiniz. Kesintisiz ve kaliteli hizmetlerimizi vermekteyiz.">